Clas Vallin Arkitekter

Större projekt

Skapa värde genom förädling av befintliga fastigheter eller skapa nya ytor genom planbesked och detaljplaner. Clas Vallin Arkitekter har varit och är involverade i ett stort antal projekt där målet hos uppdragsgivaren är att skapa nya värden.
Större projekt

Moderna Museet

I den internationella arkitekttävlingen för Moderna Museet på Skeppsholmen medverkade vi i tre av förslagen varav två placerade sig bland de tio bästa. När den spanska arkitekten Rafael Moneo som vann tävlingen skulle färdigställa projekteringen medverkade vi i teamet som fick uppdraget.

Större projekt

Kista Science Tower

I projektet med Kista Science Tower medverkade vi i olika konstellationer som förde processen framåt, allt från idéskisser till det färdiga förslaget.

Större projekt

Kiviks Musteri Stenhamra

Det anrika musteriet Stockmos har köpts upp av Kiviks Musteri och i samband med det behövs nya lagerutrymmen och administrativa ytor. Ett flertal nya kunder i Stockholm har tillkommit och detta har gjort att de nya ytorna behöver tas fram i en snabb takt.

Vi har fått i uppdrag att leda detta arbete fram till produktion med skissarbete, samordning av kalkyler och övrig administrativ planering, samtal med kommunen och slutligen bygglovhandlingar.

Anläggningen har en klassisk utformning som har präglats av en organisk tillväxt under femtio år. Formspråket på byggnaderna kan liknas vid ett möte mellan Gamla stan och Kista.

Större projekt

Att skapa värde

Alla fastigheter går att utveckla och förädla på något sätt. Att endast underhålla och bevara är viktigt i vissa stadsdelar medan det i motsats till detta i Stockholms innerstad på det hela taget finns anledning att söka nya vägar för att möta det ökande behovet av bostäder. Detta i kombination med fastighetens eget behov av underhåll.

Bilden visar ett innerstadskvarter där vi fick i uppdrag att ansöka om planbesked för att bygga bostäder på taket. Det blev ett positivt besked som kan ge större lägenheter till de som bor i husens övre plan, alternativt helt nya lägenheter.