Clas Vallin Arkitekter

Att bygga till

Bygga till

Taklyftet

Att bygga till genom att höja huset kan vara den bästa lösningen om tomten är kuperad eller om byggrätten inte tillåter någon tillbyggnad direkt på mark. Huset på bilden visar slutresultatet efter ett taklyft där vi dessutom har förändrat det mesta av husets karaktär med ett nytt formspråk i fönstersättning, ny kulör, förändrad panel, etc.

Bygga till

Den enkla tillbyggnaden

Ibland är den bästa vägen att gå att endast förlänga det befintliga huset på enklast möjliga sätt. Man gör helt enkelt huset större och planerar för en ny planlösning utan att det syns på utsidan. Det viktiga är att välja nytt material till tak och fasader som passar och som gör att tillbyggnaden smälter in och inte syns.

Huset på bilden har förlängts på den högra sidan och man ser skarven vid mötet med det gamla huset. I verkligheten är denna gräns nästan osynlig och upplevs inte som störande.

Bygga till

Tillbyggnader på äldre hus

Det är viktigt att följa upp karaktären på äldre hus när de ska planeras om och byggas till. Att skapa något helt nytt och originell blir oftast mindre lyckat och det är svårt att få igen investeringen vid en framtida försäljning då det gäller att hitta en köpare som har samma originella smak.

Huset på bilden har fått en tillbyggnad som varsamt har tagits fram tillsammans med kunden. En tillbyggnad som visar respekt för de som skapade huset och fyller de funktioner som den nuvarande ägaren önskar. Vi har dock ökat fönsterytorna för att få in mer ljus och öka kontakten med trädgården.

Bygga till

Byggrätt och regler

När byggrätten är slut och detaljplanen säger stopp behöver det inte betyda att projektet behöver skrinläggas. Byggnadsnämnden har rätt att ge dispens för ytterligare yta att bygga på om grannarna går med på det. I detta fall fick man lite extra plats att bygga på och dessutom kröp vi in med en ny spa-avdelning under befintligt hus och terrass.